Disclaimer

Alle informatie op onze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en ondersteuning. Daarom kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Tandartsenpraktijk HEROS tracht de geboden informatie up-to-date te houden en maakt tevens gebruik van betrouwbaar geachte bronnen. Desalniettemin kunnen wij niet garantstaan voor juistheid, volledigheid en actualiteit van informatie op onze website.

Tandartsenpraktijk HEROS behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen.

Tandartsenpraktijk HEROS geeft geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De websites van derden waarnaar in deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Tandartsenpraktijk HEROS gecontroleerd of onderhouden. Tandartsenpraktijk HEROS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Het gebruik van de aangeboden informatie is voor uw eigen rekening en risico.
Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie worden teksten, producten, prijzen, grafisch materiaal en logo’s verstaan.

Op de website vermelde informatie en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Bronvermelding

Allesovergetgebit.nl
De website allesoverhetgebit.nl is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Met de website allesoverhetgebit.nl bieden de KNMT en de bij de KNMT aangesloten tandartsen en tandarts-specialisten u één bron waar u terecht kunt voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over de mondgezondheid.

Patiënt worden? Schrijf u nu in!